Videos – Scholarship 5 std

शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी

Video बद्दलच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.

1. आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्याचिन्हे

♦ संपूर्ण अभ्यास

♦ स्वाध्याय 1.1

♦ स्वाध्याय 1.2

4. 1 ते 100 संख्यांवर आधारीत प्रश्न

♦ संपूर्ण अभ्यास

♦ स्वाध्याय

5. मोठ्यांत-मोठी आणि लहानांत लहान संख्या तयार करणे.

♦ संपूर्ण अभ्यास

♦ स्वाध्याय

दररोजचे नवनवीन videos अपडेट होत आहेत, तरी आपण दररोज अवश्य भेट द्या.
इतर गणित Videos पाहण्यासाठी खालील बटणवर click करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.