नवोदय परीक्षा

Video बद्दलच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.

1. संख्या आणि संख्यालेखन पद्धती

स्वाध्याय 1.1 आणि स्वाध्याय 1.2

स्वाध्याय 1.3 आणि स्वाध्याय 1.4

स्वाध्याय 1.5 आणि स्वाध्याय 1.6

नवोदय परीक्षेत झालेला बदल

2. पूर्ण संख्यांवरील चार मूलभूत क्रिया

स्वाध्याय 2.1 आणि स्वाध्याय 2.2

स्वाध्याय 2.3

स्वाध्याय 2.4

स्वाध्याय 2.5

3. अपूर्णांक व त्यावरील चार मूलभूत क्रिया

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 3.1 आणि स्वाध्याय 3.2

स्वाध्याय 3.3

4. अवयव व गुणिते (पटीतील संख्या )

स्वाध्याय 4.1

स्वाध्याय 4.2

5. दिलेल्या संख्यांचे लसावि - मसावि

संपूर्ण अभ्यास -1

संपूर्ण अभ्यास -2

स्वाध्याय 5.1

स्वाध्याय 5.2

स्वाध्याय 5.3

6. दशांश अपूर्णांक व त्यावरील मूलभूत क्रिया

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 6.1

स्वाध्याय 6.2

स्वाध्याय 6.3

7. दशांश अपूर्णांक आणि व्यवहारी अपूर्णांक एकमेकांत रूपांतर

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 7.1

स्वाध्याय 7.2

8. विविध राशींचे मापन करण्यासाठी संख्यांचा उपयोग

संपूर्ण अभ्यास -1

संपूर्ण अभ्यास -2

स्वाध्याय 8.1

स्वाध्याय 8.2

9. अंतर, काळ आणि गती

संपूर्ण अभ्यास

नमूना प्रश्न

स्वाध्याय 9.1

स्वाध्याय 9.2

10. व्यंजक अंदाजीकरण

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 10.1

स्वाध्याय 10.2

11. सांख्यिकी व्यंजक सरलीकरण

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 11.1

स्वाध्याय 11.2

12. शतमान आणि त्याचे उपयोग

संपूर्ण अभ्यास -1

नमूना प्रश्न

स्वाध्याय 12.1

स्वाध्याय 12.2

स्वाध्याय 12.3

13. नफा - तोटा

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 13.1

स्वाध्याय 13.2

14. सरळव्याज

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 14.1

स्वाध्याय 14.2

स्वाध्याय 14.3

15. परिमिती, क्षेत्रफळ आणि घनफळ

संपूर्ण अभ्यास

स्वाध्याय 15.1

स्वाध्याय 15.2

स्वाध्याय 15.3

सराव पेपर

सराव पेपर - 1

सराव पेपर - 2

दररोजचे नवनवीन videos अपडेट होत आहेत, तरी आपण दररोज अवश्य भेट द्या.
इतर गणित Videos पाहण्यासाठी खालील बटणवर click करा.

Share This

1 thought on “Videos – Navodaya Entrance Exam”

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.