A Century Of MATHS TRICK No. 5 | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

● कोणत्याही संख्येच्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज काढणे.. (फक्त 10 सेकंदात)
उदा. 15 च्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज किती?

Share This

A Century Of MATHS TRICK No. 4

Math Trick No. 4 ● कोणत्याही 2 अंकी संख्येचा वर्ग काढा. (फक्त 5 सेकंदात) उदा. 34 चा वर्ग (34²) किती? येथे A = 3  आणि B = 4 – Trick – A²  | 2×A×B |  B²  ➡️ 3²  | 2×3×4 |  4²  ➡️  9  |   24    |  16 नंतर डावी (एकक) कडून खालीलप्रमाणे … Read more

Share This

A Century Of MATHS TRICK No. 3

Math Trick No. 3 विशिष्ट अंकी संख्या तयार करणे. ◆ दिलेल्या अंकात 0 नसतांना वापरावयाची ट्रिक 1 अंक दिले असता – तयार होण्याऱ्या संख्या = 1 2 अंक दिले असता – तयार होण्याऱ्या संख्या = 2×1 = 2 3 अंक दिले असता – तयार होण्याऱ्या संख्या = 3×2×1 = 6 4 अंक दिले असता – … Read more

Share This

A Century Of MATHS TRICK No. 2

Math Trick No. 2 विशिष्ट अंकी एकूण संख्या किती ? 1 अंकी संख्या – 9 (1 ते 9) 2 अंकी संख्या – 90 (10 ते 99) 3 अंकी संख्या – 900 (100 ते 999) 4 अंकी संख्या – 9000 (1000 ते 9999) 5 अंकी संख्या – 90000 (10000 ते 99999) 6 अंकी संख्या – 900000 … Read more

Share This

A Century Of MATHS TRICK No. 1

Math Trick No. 1 1 ते 100 पर्यंत एकूण मुळ संख्या एकूण 25 आहेत. 1 ते 10 पर्यंतच्या मूळ संख्या : 2, 3, 5, 7      – 4 संख्या 11 ते 20 पर्यंतच्या मूळ संख्या : 11, 13, 17, 19 – 4 संख्या 21 ते 30 पर्यंतच्या मूळ संख्या : 23, 29     … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.