मराठीतील स्वर

स्वर स्वर (Vowel) – म्हणजे उच्चार करणे, ध्वनी करणे. ओठांचा एकमेकांशी किंवा जिभेचा मुखातील कोणत्याही भागाशी स्पर्श न होता तोंडावाटे जे ध्वनी बाहेर पडतात, त्यांना ‘स्वर’ असे म्हणतात. स्वर हे स्वतंत्र उच्चाराचे असतात. स्वरोच्चाराच्यावेळी हवेचा मार्ग अडवलेला नसतो. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ स्पर्धा परीक्षेचे गणिताचे नोटस 5०० … Read more

Share This

नाम आणि त्याचे लिंग Gender And Its Types in Marathi Grammer

नाम आणि त्याचे लिंग लिंग – नामाच्या रुपावरून एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू हि पुरुषजातीची आहे की स्त्रीजातीची आहे की दोहोंपैकी कोणत्याही जातीची नाही,हे ज्यावरून कळते; त्याला ‘लिंग’असे म्हणतात. या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : नाम आणि त्यांचे प्रकार यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 प्रश्न हमखास विचारला जातो. पूर्व उच्च प्राथमिक … Read more

Share This

नाम आणि त्यांचे लिंग

नाम आणि त्यांचे लिंग या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : नाम आणि त्यांचे लिंग यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 प्रश्न हमखास विचारला जातो. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार लिंगाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत – (अ) पुल्लिंग (आ) स्त्रीलिंग  (इ) नपुंसकलिंग स्पर्धा परीक्षेचे गणिताचे नोटस 5०० समानार्थी … Read more

Share This

शब्दांच्या जाती मराठी व्याकरण

शब्दांच्या जाती या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : शब्दांच्या जाती यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 किंवा 2 प्रश्न हमखास विचारले जातात. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार शब्दांच्या पुढील चार जाती इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये घेण्यात आलेले आहेत : (अ) नाम (आ) सर्वनाम  (इ) विशेषण (ई) क्रियाविशेषण … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.