नाम आणि त्याचे लिंग Gender And Its Types in Marathi Grammer

नाम आणि त्याचे लिंग लिंग – नामाच्या रुपावरून एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू हि पुरुषजातीची आहे की स्त्रीजातीची आहे की दोहोंपैकी कोणत्याही जातीची नाही,हे ज्यावरून कळते; त्याला ‘लिंग’असे म्हणतात. या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : नाम आणि त्यांचे प्रकार यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 प्रश्न हमखास विचारला जातो. पूर्व उच्च प्राथमिक … Read more

Share This

नाम आणि त्यांचे लिंग

नाम आणि त्यांचे लिंग या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : नाम आणि त्यांचे लिंग यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 प्रश्न हमखास विचारला जातो. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार लिंगाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत – (अ) पुल्लिंग (आ) स्त्रीलिंग  (इ) नपुंसकलिंग स्पर्धा परीक्षेचे गणिताचे नोटस 5०० समानार्थी … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.