नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर : मालिका पूर्ण करणे. (Level 1)

घटक 4 : मालिका पूर्ण करणे. (LEVEL 1) यातील प्रश्न सोडवताना पुढील साधारण नियम लक्षात ठेवा : 1. आकृती किंवा चिन्हे घड्याळातील काट्यांच्या फिरण्याच्या दिशेत (घटिवत) किंवा त्यांच्या विरुद्ध दिशेत (प्रतिघटिवत) फिरतात/सरकतात. 2. पहिली व तिसरी या प्रश्नआकृत्या सारख्या असतात. म्हणून दुसरी व चौथी या प्रश्नआकृत्यादेखील सारख्या असायला हव्यात. 3. सरळ रेषेतील तीन/चार चिन्हे क्रमाने … Read more

Share This

नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 5)

घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (LEVEL 5) सूचना : यामध्ये एका चौरसाचे चार भाग केलेले असतात. यांपैकी तीन भागांमध्ये काही आकृत्या/नक्ष्या असतात. या आकृत्या/नक्ष्यांमध्ये निश्चित सुसंगतता असते. याचाच आधार घेऊन चौथ्या भागातील आकृती/नक्षी काय असायला हवी, हे कळू शकते. घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 5) मधील : टॉप 10 विद्यार्थ्यांची … Read more

Share This

नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 4)

घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (LEVEL 4) सूचना : यामध्ये एका चौरसाचे चार भाग केलेले असतात. यांपैकी तीन भागांमध्ये काही आकृत्या/नक्ष्या असतात. या आकृत्या/नक्ष्यांमध्ये निश्चित सुसंगतता असते. याचाच आधार घेऊन चौथ्या भागातील आकृती/नक्षी काय असायला हवी, हे कळू शकते. घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 4) मधील : टॉप 10 विद्यार्थ्यांची … Read more

Share This

नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 3)

घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (LEVEL 3) सूचना : यामध्ये एका चौरसाचे चार भाग केलेले असतात. यांपैकी तीन भागांमध्ये काही आकृत्या/नक्ष्या असतात. या आकृत्या/नक्ष्यांमध्ये निश्चित सुसंगतता असते. याचाच आधार घेऊन चौथ्या भागातील आकृती/नक्षी काय असायला हवी, हे कळू शकते. घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 3) मधील : टॉप 10 विद्यार्थ्यांची … Read more

Share This

नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर : चौरस आकृती पूर्ण करा. (Level 2)

घटक 3 : चौरस आकृती पूर्ण करा. (LEVEL 2) सूचना : यामध्ये एका चौरसाचे चार भाग केलेले असतात. यांपैकी तीन भागांमध्ये काही आकृत्या/नक्ष्या असतात. या आकृत्या/नक्ष्यांमध्ये निश्चित सुसंगतता असते. याचाच आधार घेऊन चौथ्या भागातील आकृती/नक्षी काय असायला हवी, हे कळू शकते. यातील प्रश्न सोडवताना पुढील साधारण नियम लक्षात ठेवा : 1. प्रश्नआकृतीतील चारही भागांतील आकृत्या … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.