इ. 8 वी शिष्यवृत्ती मराठी – समानार्थी शब्द (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव पेपर – समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट ‘समानार्थी शब्द’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा. टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा! Loading… इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या ‘इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 2 प्रश्न 4 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर ऑनलाइन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट नक्की सोडवा. … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती मराठी – समानार्थी शब्द (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव पेपर – समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट ‘समानार्थी शब्द’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा. टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा! Loading… इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – संख्याज्ञान (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान (भाग 2) इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान (भाग 2); यामध्ये नैसर्गिक संख्या, सम-विषम संख्या, मूळ-संयुक्त संख्या, पूर्ण संख्या, सह्मुल संख्या इत्यादींवर आधारित प्रश्न निर्मिती केली आहे. ‘संख्याज्ञान’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 3 प्रश्न 6 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान; यामध्ये नैसर्गिक संख्या, सम-विषम संख्या, मूळ-संयुक्त संख्या, पूर्ण संख्या, सह्मुल संख्या इत्यादींवर आधारित प्रश्न निर्मिती केली आहे. ‘संख्याज्ञान’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 3 प्रश्न 6 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.