इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 5) ऑनलाईन टेस्ट – 25

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 5) ऑनलाईन टेस्ट – 25 थोडक्यात माहिती : ‘समसंबंध-शब्द’ या उपघटकामध्ये चार पदांपैकी तीन पदांत शब्द दिलेले असतात. यामध्ये भाषेतील शब्द (समानार्थी / विरुद्धार्थी), प्राणी व त्यांचे अवयव, त्यांच्या कृती, त्यांचे गुणधर्म, वस्तू व त्यांचे उपयोग, साधन व साध्य, नद्या, पर्वत, मराठी / इंग्रजी महिने, ऋतू, … Read more

Share This

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 4) ऑनलाईन टेस्ट – 24

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 4) ऑनलाईन टेस्ट – 24 थोडक्यात माहिती : ‘समसंबंध-शब्द’ या उपघटकामध्ये चार पदांपैकी तीन पदांत शब्द दिलेले असतात. यामध्ये भाषेतील शब्द (समानार्थी / विरुद्धार्थी), प्राणी व त्यांचे अवयव, त्यांच्या कृती, त्यांचे गुणधर्म, वस्तू व त्यांचे उपयोग, साधन व साध्य, नद्या, पर्वत, मराठी / इंग्रजी महिने, ऋतू, … Read more

Share This

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 3) ऑनलाईन टेस्ट – 23

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 3) ऑनलाईन टेस्ट – 23 थोडक्यात माहिती : ‘समसंबंध-शब्द’ या उपघटकामध्ये चार पदांपैकी तीन पदांत शब्द दिलेले असतात. यामध्ये भाषेतील शब्द (समानार्थी / विरुद्धार्थी), प्राणी व त्यांचे अवयव, त्यांच्या कृती, त्यांचे गुणधर्म, वस्तू व त्यांचे उपयोग, साधन व साध्य, नद्या, पर्वत, मराठी / इंग्रजी महिने, ऋतू, … Read more

Share This

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट – 22

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट – 22 थोडक्यात माहिती : ‘समसंबंध-शब्द’ या उपघटकामध्ये चार पदांपैकी तीन पदांत शब्द दिलेले असतात. यामध्ये भाषेतील शब्द (समानार्थी / विरुद्धार्थी), प्राणी व त्यांचे अवयव, त्यांच्या कृती, त्यांचे गुणधर्म, वस्तू व त्यांचे उपयोग, साधन व साध्य, नद्या, पर्वत, मराठी / इंग्रजी महिने, ऋतू, … Read more

Share This

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट – 21

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट – 21 थोडक्यात माहिती : ‘समसंबंध-शब्द’ या उपघटकामध्ये चार पदांपैकी तीन पदांत शब्द दिलेले असतात. यामध्ये भाषेतील शब्द (समानार्थी / विरुद्धार्थी), प्राणी व त्यांचे अवयव, त्यांच्या कृती, त्यांचे गुणधर्म, वस्तू व त्यांचे उपयोग, साधन व साध्य, नद्या, पर्वत, मराठी / इंग्रजी महिने, ऋतू, … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.