इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या ‘इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 2 प्रश्न 4 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर ऑनलाइन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट नक्की सोडवा. … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – संख्याज्ञान (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान (भाग 2) इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान (भाग 2); यामध्ये नैसर्गिक संख्या, सम-विषम संख्या, मूळ-संयुक्त संख्या, पूर्ण संख्या, सह्मुल संख्या इत्यादींवर आधारित प्रश्न निर्मिती केली आहे. ‘संख्याज्ञान’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 3 प्रश्न 6 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान; यामध्ये नैसर्गिक संख्या, सम-विषम संख्या, मूळ-संयुक्त संख्या, पूर्ण संख्या, सह्मुल संख्या इत्यादींवर आधारित प्रश्न निर्मिती केली आहे. ‘संख्याज्ञान’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 3 प्रश्न 6 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.