पोलिस भरती सराव पेपर – 1

महाराष्ट्र राज्य पोलिस भरती सराव पेपर

0%
8

पोलिस भरती सराव पेपर - 1

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 15

प्रश्न : स्वाईन फ्ल्यू हे …… यंत्रणेला झालेले एक संक्रमण आहे.

2 / 15

प्रश्न : सोमवार पासून सुनिताने 100 रू तर अनिताने 150 रू बचत करायला सुरुवात केली. दोघींनीही शनिवार पर्यंत बचतीच्या रकमेत दररोज 100 रू वाढ केली. तर त्यांची एकत्रित सर्व बचत शनिवारी किती रुपये होईल?

3 / 15

प्रश्न : बॉब पासून 3 मीटर पूर्वेला जॉर्ज उभा आहे.जॉर्ज पासून 4 मीटर उत्तरेला चार्ली उभा आहे. चार्ली पासून 6 मीटर पश्चिमेला डेनिस उभा आहे तर बॉब च्या कोणत्या दिशेला आणि किती अंतरावर डेनिस उभा असेल?

4 / 15

प्रश्न : पयोधर या शब्दाचा समानार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता आहे?

5 / 15

प्रश्न : चुकीची जोडी ओळखा

6 / 15

प्रश्न : समुद्रकिनारी …. प्रकारची वने आढळतात.

7 / 15

प्रश्न : वेगळा पर्याय निवडा

8 / 15

प्रश्न : नेहमीच्या वापरातील संगणकाच्या कीबोर्ड वर फंक्शन कीज ( Functions Keys ) किती असतात?

9 / 15

प्रश्न : सोडवा.

10 / 15

प्रश्न : चुकीचे पद ओळखा – 3, 11, 27, 53, 83, 123, 171, 227   

11 / 15

प्रश्न : बंगालच्या फाळणीचा विरोधात …. हा दिवस बंगालमध्ये शोक दिन म्हणून पाळण्यात आला

12 / 15

प्रश्न : वाक्यातील विधेय ओळखा – खूप मेहनत घेऊन आईने आजोबांसाठी मफलर विणली.

13 / 15

प्रश्न : जर वहिनी सांगेल तर मी नक्की जाईल – वाक्याचा काळ ओळखा.

14 / 15

प्रश्न : 1433.309 या संख्येतील 3 च्या सर्व स्थानिक किमतीची बेरीज किती येईल?

15 / 15

प्रश्न : नितीन ने विलास कडून 12500 रू सरळ व्याजाने 2 वर्षासाठी घेतले होते. मुदत संपल्यानंतर तो विलास ला 14500 रू परत करणार होता परंतु जर त्याने हे पैसे 9 महिने आधी परत केले तर त्याला विलास ला किती रुपये द्यावे लागतील?

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

Please Click The Stars To Rate The Quiz

Navodaya Model Question Sets – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.