इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर – 9

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 9

Navodaya Model Question Paper

आजची इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच -9 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यासाठी दररोजचे परीक्षा सराव संच पहा, प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की सुद्धा share करा.

नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर

परीक्षार्थीसाठी सामान्य सूचना :

1. ‘नवोदय अंकगणित’ या विभागात 41 ते 60 क्रमांकाचे एकूण 20 प्रश्न परीक्षेत येतात.

2. प्रथम संपूर्ण प्रश्नपत्रिका वाचण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या प्रश्नापासून क्रमाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करा. जर एखादा प्रश्न सोडविण्यास कठीण वाटत असेल, तर पुढचा प्रश्न सोडवा.

3. प्रत्येक प्रश्नासाठी A, B, c, D अशी चार संभावित उत्तरे दिली आहेत, त्यापैकी फक्त एकच उत्तर बरोबर आहे. योग्य उत्तर निवडून त्याचा पर्यायक्रमांक उत्तरपत्रिकेत संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोरील चौकटीत लिहा.

4. वेळ संपण्यापूर्वी सर्व प्रश्न सोडविल्याची खात्री करा.

0%
128

सराव पेपर सुरू झालेला आहे.

सराव पेपर सोडविण्याचा कालावधी संपलेला आहे.


9. नवोदय गणित सराव पेपर

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 20

प्रश्न : 6.75 सेमीचे किती किलोमीटर होतील ? 

2 / 20

प्रश्न : 30 दिवसांच्या एका महिन्याचा पहिला वार रविवार आहे, तर 30 व्या दिवशी कोणता वार असेल ? 

3 / 20

प्रश्न : 41.0812 मधून कोणती संख्या कमी केल्यास 32.487 उरतील ? 

4 / 20

प्रश्न : वर्गातील 30 मुलांच्या वयांची सरासरी 12.1 वर्षे असूनउरलेल्या 5 मुलांच्या वयांची सरासरी 12.8 वर्षे आहे तरवर्गातील सर्व मुलांच्या वयांची सरासरी किती वर्षे ? 

5 / 20

प्रश्न : 299 x 99 =?

6 / 20

प्रश्न : 80+ (800 + 8) x 2 सरळ रुप द्या. 

7 / 20

प्रश्न : अनिलला एक वस्तु विकल्याने खरेदीच्या 1/5 पट नफा झालातर त्याला शेकडा किती नफा झाला ? 

8 / 20

प्रश्न : दोन संख्यांचा गुणाकार 2250 असून त्यांचा मसावि 15 आहे.तर त्यांचा लसावि किती ? 

9 / 20

प्रश्न : रमेशला 700 गुणापैकी 504 गुण मिळाले तर शेकडा किती गुण मिळाले ? 

10 / 20

प्रश्न : अमित 3 चित्रांना फ्रेम करणार आहे. प्रत्येक चित्राची लांबी 3.5 मी व रुंदी 2.5 मी. आहे. तर फ्रेम करण्यासाठी आवश्यक लाकडाची लांबी किती असेल ? 

11 / 20

प्रश्न : 83 * 39 या संख्येला 11 ने निःशेष भाग जातो, तर * च्या ठिकाणी कोणता अंक असावा?

12 / 20

प्रश्न : 5 मीटर लांबीच्या तारेची किंमत 80 रु. आहे. तर 1 डेसिमीटर तारेची किंमत किती ? 

13 / 20

प्रश्न : खालीलपैकी मूळ संख्या कोणती ?

14 / 20

प्रश्न : 7° x 5° = ? 

15 / 20

प्रश्न : खालीलपैकी तीन अपूर्णांक किंमतीने समान असून वेगळा आहे तर तो वेगळा अपूर्णांक कोणता ? 

16 / 20

प्रश्न : 5.738 या संख्येतील 8 या अंकाची स्थानिक किंमत किती ? 

17 / 20

प्रश्न : 26 च्या पुढील पाचवी विषम संख्या, सहावी सम संख्या व आठवी विषम संख्या यांची बेरीज किती ?

18 / 20

प्रश्न : 36 या संख्येला खालीलपैकी कोणत्या संख्येने गुणावे म्हणजे येणारा गुणाकार पूर्ण वर्ग संख्या असेल?

19 / 20

प्रश्न : एका संख्येतून 10 वजा करुन येणारी वजाबाकी 10 वेळा घेऊन बेरीज केल्यास ती 220 येते तर ती संख्या कोणती ?

20 / 20

प्रश्न : 15 ची 8 पट ती 12 ची किती पट ?

Your score is

0%

Exit

Please Click The Stars To Rate The Quiz

Navodaya Model Question Sets – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.