इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर – 8

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 8

Navodaya Model Question Paper

आजची इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच -8 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यासाठी दररोजचे परीक्षा सराव संच पहा, प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की सुद्धा share करा.

नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर

परीक्षार्थीसाठी सामान्य सूचना :

1. ‘नवोदय अंकगणित’ या विभागात 41 ते 60 क्रमांकाचे एकूण 20 प्रश्न परीक्षेत येतात.

2. प्रथम संपूर्ण प्रश्नपत्रिका वाचण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या प्रश्नापासून क्रमाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करा. जर एखादा प्रश्न सोडविण्यास कठीण वाटत असेल, तर पुढचा प्रश्न सोडवा.

3. प्रत्येक प्रश्नासाठी A, B, c, D अशी चार संभावित उत्तरे दिली आहेत, त्यापैकी फक्त एकच उत्तर बरोबर आहे. योग्य उत्तर निवडून त्याचा पर्यायक्रमांक उत्तरपत्रिकेत संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोरील चौकटीत लिहा.

4. वेळ संपण्यापूर्वी सर्व प्रश्न सोडविल्याची खात्री करा.

0%
119

सराव पेपर सुरू झालेला आहे.

सराव पेपर सोडविण्याचा कालावधी संपलेला आहे.


8. नवोदय गणित सराव पेपर

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 20

प्रश्न : एक लीटर तुपाचे वजन 930 ग्रॅम आहे. जर तुपाचे मूल्य 200रु. प्रति किग्रॅम असेल तर 5 ली. तुपाचे मूल्य किती होईल ? 

2 / 20

प्रश्न : 3 एप्रिल 2000 रोजी सोमवार असेल, तर 3 एप्रिल 2001 रोजी कोणता वार असेल ?

3 / 20

प्रश्न : 3 कि.ग्रॅम. व 15 ग्रॅम यांचे गुणोत्तर किती ? 

4 / 20

प्रश्न : 20 ग्रॅम सोन्यची एक अंगठी याप्रमाणे 2 किलो ग्रॅम सोन्याच्य किती अंगठ्या तयार होतील? 

5 / 20

प्रश्न : समीकरण सोडवा. 6x + 5 = 29 

6 / 20

प्रश्न : महेशला परीक्षेतील पहिल्या पाच विषयांत सरासरी 70.5 गुण मिळाले, व उरलेल्या दोन विषयांत सरासरी 80.5 गुण मिळाले.तर त्याला सात विषयांत मिळालेल्या गुणांची सरासरी किती? 

7 / 20

प्रश्न : अशी लहानात लहान संख्या कोणती की जिला 30, 40 किंवा 50 ने भागले असता प्रत्येक वेळी बाकी 10 उरते ? 

8 / 20

  1. प्रश्न : एका त्रिकोणाचे दोन बाह्यकोन अनुक्रमे 145° व 125° मापांचे असतील, तर तो त्रिकोण कोनावरुन कोणत्या प्रकारचा असेल?

9 / 20

प्रश्न : 0.063 म्हणजे शेकडा किती? 

10 / 20

प्रश्न : 35 मधून कोणती संख्या वजा करावी म्हणजे त्याच संख्येने वजाबाकीत भाग दिला असता भागाकार 6 येईल?

11 / 20

प्रश्न : √625 च्या वर्गमूळाचे वर्गमूळ किती?

12 / 20

प्रश्न : 60 सेंमी लांब, 45 सेंमी रुंद आणि 30 सेंमी उंच अशा पेटीत 10 सेमी लांब, 5 सेंमी रुंद आणि 2 सेंमी जाड या मापाचे जास्तीत जास्त किती बिस्किट पुडे मावतील ?

13 / 20

प्रश्न : एका खोलीला चौरसाकृती 400 फरशा बसवल्या आहेत; जर फरशीची प्रत्येक बाजू निम्मी केली, तर किती फरश्या लागतील? 

14 / 20

प्रश्न : 1 जानेवारीला गुरुवार होता तर 4 फेब्रुवारीला कोणता वार असेल ?

15 / 20

प्रश्न : एका कोनाचे माप त्याच्या पूरक कोनाच्या मापाच्या चौपट आहे, तर त्या कोनाचे माप किती ?

16 / 20

प्रश्न : 2/8 चे दशांश अपुर्णाकात रुपांतर करा. 

17 / 20

प्रश्न : दसादशे 8% दराने एका रकमेचे अडीच वर्षाचे 720 रु. व्याज होते, तर ती रक्कम कोणती ? 

18 / 20

प्रश्न : दोनपेक्षा अधिक रेषा परस्परांना एकाच बिंदूत छेदत असतील तर त्यांच्या छेदनबिंदूला म्हणतात. 

19 / 20

प्रश्न : एक पुस्तक 240 रुपयांस विकल्यास शेकडा 20 नफा होतो. शेकडा 25 नफा होण्यासाठी पुस्तकाच्या विक्रीची किंमत किती रुपयांनी वाढवावी ? 

20 / 20

प्रश्न : 21 ते 50 पर्यंतच्या मूळ संख्यांची बेरीज 200 पेक्षा कितीने जास्त आहे?

Your score is

0%

Exit

Please Click The Stars To Rate The Quiz

Navodaya Model Question Sets – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.