इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर – 7

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर – 7

Navodaya Model Question Paper

आजची इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यासाठी दररोजचे परीक्षा सराव संच पहा, प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की सुद्धा share करा.

नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर

परीक्षार्थीसाठी सामान्य सूचना :

1. ‘नवोदय अंकगणित’ या विभागात 41 ते 60 क्रमांकाचे एकूण 20 प्रश्न परीक्षेत येतात.

2. प्रथम संपूर्ण प्रश्नपत्रिका वाचण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या प्रश्नापासून क्रमाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करा. जर एखादा प्रश्न सोडविण्यास कठीण वाटत असेल, तर पुढचा प्रश्न सोडवा.

3. प्रत्येक प्रश्नासाठी 1,2,3,4 अशी चार संभावित उत्तरे दिली आहेत, त्यापैकी फक्त एकच उत्तर बरोबर आहे. योग्य उत्तर निवडून त्याचा पर्यायक्रमांक उत्तरपत्रिकेत संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोरील चौकटीत लिहा.

4. वेळ संपण्यापूर्वी सर्व प्रश्न सोडविल्याची खात्री करा.

0%
93

सराव पेपर सुरू झालेला आहे.

सराव पेपर सोडविण्याचा कालावधी संपलेला आहे.


नवोदय गणित सराव पेपर - 7

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 25

प्रश्न : 5556 ही संख्या जवळच्या हजारात पुर्ण केल्यास कशी लिहिता येईल ?

2 / 25

प्रश्न : 18, 12 व 9 यांचा मसावि किती येईल?

3 / 25

प्रश्न : 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यांमध्ये एकूण संयुक्त संख्या किती आहेत ?

4 / 25

प्रश्न : एका प्रवासाच्या प्रारंभी मोटारसायकलच्या मीटरवर 45.5 लीटर पेट्रोल टाकीत असल्याची नोंद दाखवली जाते आणि प्रवासाच्या अखेरीस 37.5 लीटर पेट्रोल टाकीत शिल्लक असल्याची नोंद दाखवली जाते, तर या प्रवासात किती लीटर पेट्रोल लागले ?

5 / 25

प्रश्न : ज्या संख्ये 3 आणि 4 हे अवयव आहेत अशी संख्या खालीलपैकी कोणती ?

6 / 25

प्रश्न : 0.5 x 0.5 x 0.05 ची किंमत किती ?

7 / 25

प्रश्न : 5 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत 75 रुपये असल्यास 12 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत किती ?

8 / 25

प्रश्न : एका चौरसाची परिमिती 100 मी आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ किती ?

9 / 25

प्रश्न : दिलेल्या संख्यांच्या ओळीवरून चौथी ओळ कोणती ?

2     4     8

3     9     27

4     16     64

--    --       --

10 / 25

प्रश्न : 50 रु. वर 5 रु. तोटा, तर शेकडा तोटा किती ?

11 / 25

प्रश्न : एका आगगाडीने ताशी 60 किमी वेगाने 2.5 तास व एका बसने ताशी 40 किमी वेगाने 3.5 तास प्रवास केला, तर दोघांनी मिळून एकूण किती प्रवास केला ?

12 / 25

प्रश्न : कारखान्यातील दररोजचा स्कूटर निर्मितीचा आलेख दिलेला आहे. त्यावरुन सात दिवसांची स्कूटर निर्मितीची सरासरी किती ?

Question Image

13 / 25

प्रश्न : खालीलपैकी कोणत्या संख्येची अधिकतम सन्निकटता (3.02 x 6.94) शी आहे ?

14 / 25

प्रश्न : एका पुस्तकाची 150 पाने वाचली तेव्हा पुस्तकाचा 3/5 भाग वाचायचा राहिला. तर त्या पुस्तकात एकूण पाने किती ?

15 / 25

प्रश्न : एका कामगाराला 20 दिवसांसाठी प्रत्येक कामाच्या दिवसाला 60 रुपये या दराने कामावर ठेवले आणि प्रत्येक गैरहजर दिवसासाठी 30 रुपये दंड ठरवला, जर तो 8 दिवस गैरहजर असेल, तर त्याला किती रुपये मजुरी मिळेल?

16 / 25

प्रश्न : दरसाल 15% दराने 3 वर्षासाठी, रु.2100 वर सरळव्याज किती होईल ?

17 / 25

प्रश्न : 5 ½ आणि 5 ½ यांचा गुणाकार किती येईल ?

18 / 25

प्रश्न : सर्वात मोठी चार अंकी संख्या आणि सर्वात मोठी तीन अंकी संख्या यांच्यातील फरक कितीचा आहे ?

19 / 25

प्रश्न : 435 चे मूळ अवयव कोणते?

20 / 25

प्रश्न : एका वर्षी 3 जानेवारी रोजी शनिवार होता, तर त्या महिन्यात एकूण किती शनिवार होते?

21 / 25

प्रश्न : 3585 या संख्येतील शतक स्थानच्या 5 ची स्थानिक किंमत एककस्थानच्या 5 च्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे ?

22 / 25

प्रश्न : 3 पूर्णांक 4/8 च्या बरोबरीची संख्या दशांशात कोणती ?

23 / 25

प्रश्न : 0.07, 0.007, 0.7 आणि 0.0007 याची बेरीज किती असेल ?

24 / 25

प्रश्न : 3 पेन किंवा 5 पेन्सिली यांची किंमत 15 रुपये असल्यास 2 पेन व 2 पेन्सिली यांची किंमत किती होईल ?

25 / 25

प्रश्न : सरस्वती विद्यालयातील एकूण 2000 विद्यार्थ्यांपैकी 0.40 पट मुली आहेत, तर मुलींचे विद्यालयातील प्रमाण किती आहे ?

Your score is

0%

Exit

Please Click The Stars To Rate The Quiz

Navodaya Model Question Sets – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment