इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर – 6

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 6

Navodaya Model Question Paper

आजची इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच -6 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यासाठी दररोजचे परीक्षा सराव संच पहा, प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की सुद्धा share करा.

परीक्षार्थीसाठी सामान्य सूचना :

1. ‘नवोदय अंकगणित’ या विभागात 41 ते 60 क्रमांकाचे एकूण 20 प्रश्न परीक्षेत येतात.

2. प्रथम संपूर्ण प्रश्नपत्रिका वाचण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या प्रश्नापासून क्रमाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करा. जर एखादा प्रश्न सोडविण्यास कठीण वाटत असेल, तर पुढचा प्रश्न सोडवा.

3. प्रत्येक प्रश्नासाठी 1,2,3,4 अशी चार संभावित उत्तरे दिली आहेत, त्यापैकी फक्त एकच उत्तर बरोबर आहे. योग्य उत्तर निवडून त्याचा पर्यायक्रमांक उत्तरपत्रिकेत संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोरील चौकटीत लिहा.

4. वेळ संपण्यापूर्वी सर्व प्रश्न सोडविल्याची खात्री करा.

0%
209

सराव पेपर सुरू झालेला आहे.

सराव पेपर सोडविण्याचा कालावधी संपलेला आहे.


नवोदय गणित सराव पेपर - 6

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 19

प्रश्न : प्रत्येकी 20 सेमी लांबीचा एक तुकडा याप्रमाणे 5 मीटर लांबीच्या तारेचे किती तुकडे पडतील?

2 / 19

प्रश्न : खालीलपैकी कोणत्या संख्येला 12 ने भागले असता भागाकार 16 येतो व बाकी 8 उरते ?

3 / 19

प्रश्न : 4444 ही संख्या जवळच्या शतकात पूर्ण केल्यास खालीलपैकी कोणते उत्तर येते?

4 / 19

प्रश्न : 457* या संख्येतील दशक व एककस्थानच्या अंकांच्या स्थानिक किमतीमधील फरक 67 आहे, तर * च्या जागी असलेला अंक खालीलपैकी कोणता?

5 / 19

प्रश्न : ‘दोन पूर्णांक एक अंश छेद चार’ या अपूर्णांकाइतकीच किंमत असणारा अपूर्णांक खालीलपैकी कोणता ?

6 / 19

प्रश्न : खालीलपैकी कोणत्या अपूर्णांकाची किंमत इतर तिघांएवढी नाही ?

7 / 19

प्रश्न : 150 रु. वर 30 रु. नफा, तर शेकडा नफा किती ?

8 / 19

प्रश्न : 3/5 चे शतमानात रुपांतर -------------- असे लिहितात.

9 / 19

प्रश्न : 3 मीटर x 1 मीटर x 50 सेमी आकाराच्या लाकडी ओंडक्यामधून प्रत्येकी 25 सेमी x 20 सेमी x 10 सेमी आकाराचे किती तुकडे निघतील ?

10 / 19

प्रश्न : 'तीन लाख सात हजार आठशे नऊ' ही संख्या अंकामध्ये कशी लिहितात?

11 / 19

प्रश्न : 1 एप्रिल 2005 रोजी शुक्रवार होता, तर 10 एप्रिल 2005 या तारखैस कोणता वार असावा?

12 / 19

प्रश्न : 60 चे 25% आणि 25 चे 60% पातील फरक किती?

13 / 19

प्रश्न : गीताने 2500 रु. ची रक्कम द.सा.द.शे. 12 दराने बचत बँकेत ठेवली, तर वर्षअखेर गीताला किती व्याज मिळेल?

14 / 19

प्रश्न : 50 रुपये घेऊन सचिन बाजारात गेला. त्याने प्रत्येकी 5.20 रुपयांच्या 5 बह्या व प्रत्येकी 1.60 रुपयांच्या 5 पेन्सिली घेतल्या, तर त्याच्याजवळ किती रुपये उरले ?

15 / 19

प्रश्न : 16 व 48 यांचा लसावि किती येईल?

16 / 19

प्रश्न : 1 ते 100 या संख्या लिहिताना 8 हा अंक किती वेळा येईल?

17 / 19

प्रश्न : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकूण 1260 लाडूपैकी 1134 लाडू वाटले, तर शेकडा किती लाडू वाटले?

18 / 19

प्रश्न : 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यांमध्ये एकूण मूळ संख्या किती आहेत?

19 / 19

प्रश्न : खालीलपैकी कोणती संख्या 225 चा अवयव नाही?

Your score is

0%

Exit

Please Click The Stars To Rate The Quiz

Leader Board Of This Paper

  • Pos.
    Name
    Score
    Duration
  • There is no data yet

Navodaya Model Question Sets – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment