इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर – 12

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 12

Navodaya Model Question Paper

आजची इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच -11 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यासाठी दररोजचे परीक्षा सराव संच पहा, प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की सुद्धा share करा.

नवोदय परीक्षा गणित सराव पेपर

परीक्षार्थीसाठी सामान्य सूचना :

1. ‘नवोदय अंकगणित’ या विभागात 41 ते 60 क्रमांकाचे एकूण 20 प्रश्न परीक्षेत येतात.

2. प्रथम संपूर्ण प्रश्नपत्रिका वाचण्याची आवश्यकता नाही. पहिल्या प्रश्नापासून क्रमाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करा. जर एखादा प्रश्न सोडविण्यास कठीण वाटत असेल, तर पुढचा प्रश्न सोडवा.

3. प्रत्येक प्रश्नासाठी A, B, c, D अशी चार संभावित उत्तरे दिली आहेत, त्यापैकी फक्त एकच उत्तर बरोबर आहे. योग्य उत्तर निवडून त्याचा पर्यायक्रमांक उत्तरपत्रिकेत संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोरील चौकटीत लिहा.

4. वेळ संपण्यापूर्वी सर्व प्रश्न सोडविल्याची खात्री करा.

0%

12. नवोदय परीक्षा गणित सराव संच

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

3) वरील उत्कृष्ठ विद्यार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवा.

1 / 20

प्रश्न : 2 मीटर × 1.5 मीटर = किती चौ सेंटीमीटर ?

2 / 20

प्रश्न : 18, 396 व 270 या तिन्ही संख्यांना कोणत्या संख्येने निःशेष भाग जातो ?

3 / 20

प्रश्न : किंमत काढा. 6² x 2² = ?

4 / 20

प्रश्न : एका खेळाडूचा धावण्याचा वेग 36 किमी प्रति तास आहे. तर त्याला 300 मी. अंतर पूर्ण करण्यास किती वेळ लागेल ?

5 / 20

प्रश्न : किरण AB व किरण BA यांच्या सामाईक बिंदुनी तयार होणारी आकृती कोणती ?

6 / 20

प्रश्न : 75 मी. लांब , 7.2 मी. रुंद व 6 मी. उंच पत्र्याची टाकी झाकणासह तयार करण्यासाठी किती पत्रा लागेल ?

7 / 20

प्रश्न : 6y-12 = 3y+15, तर y = किती ?

8 / 20

प्रश्न : 350 मिलीग्रॅम वजनाची एक गोळी याप्रमाणे, 200 गोळ्याचे वजन किती होईल ?

9 / 20

प्रश्न : एकवस्तू 17 रुपयांना विकल्यामुळे 2 रु. नफा होतो, जर ती वस्तू 12 रुपयांना विकल्यास शेकडा नफा अगर तोटा किती होईल ?

10 / 20

प्रश्न : 48 ही संख्या 80 या संख्येच्या शेकडा किती ?

11 / 20

प्रश्न : 71, 5 # , 4# या तीन संख्यांची सरासरी 59 आहे.दोन्ही संख्यांतील # जागी समान अंक असल्यास तो अंक खालीलपैकी कोणता ?

12 / 20

प्रश्न : वर्तुळाचा आंतरभाग आणि वर्तुळ यांना मिळून.......म्हणतात.

13 / 20

प्रश्न : 1/25 चे दर्शांश अपूर्षांकात रुपांतर करा.

14 / 20

प्रश्न : शर्ट आणि पॅन्ट यांच्या किंमतीचे गुणोत्तर 7 : 11 असुनपॅन्टची किंमत 132 रु. आहे. तर शर्टची किंमत किती रुपये?

15 / 20

प्रश्न : दोन संख्यांचा गुणाकार 1512 येतो. त्यांपैकी एक संख्या 36 असल्यास दुसरी संख्या कोणती ?

16 / 20

प्रश्न : दसादशे 15 दराने 2200 रुपयांचे 5 वर्षाचे सरळव्याज आणि 2400 रुपयांचे 4 वर्षांचे सरळव्याज यांमध्ये फ़रक किती ?

17 / 20

प्रश्न : X ही विषम संख्या आहे, तर खालीलपैकी कोणती सम संख्या असेल ?

18 / 20

प्रश्न : घड्याळातील तासकाटा व मिनीटकाटा यांमध्ये खालीलपैकी किती बाजता 120 मापाचा कोन होईल ?

19 / 20

प्रश्न : √81 +√16 = a तर a² = ?

20 / 20

प्रश्न : 1 मार्च 2004 रोजी सोमवार होता, तर 3 मार्च 2008 रोजी कोणता वार असावा ?

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

Navodaya Model Question Sets – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.