MATHS TRICK

*211 ने च का गुणायच…..!*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tricks कशा तयार होतात हे शिकवले जाते जिथे…..!*

*SANSKAR MATHS CLUB*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Question ….* 

What is the addition of three digits numbers using 6, 0, 7 ? 

6, 0, 7 या अंकापासून तयार होणाऱ्या सर्वच तीन अंकि संख्या ची बेरीज किती ?

*10 सेकंदात सोडवा….!*

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tricks….!*

   अंकाची बेरीज करा ….

= 6 + 0+ 7 

=  13  

*211 ला गुणा…..!*

= 211 × 13

*= 2743*   ✅✅✅

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*211* नेच का *गुणायच….!*

6, 0, 7 पासून तयार होणाऱ्या सहा संख्या ….

   607

   670

   706

   760

   067

   076

—————

परंतु या मध्ये ….

067 व 076 या दोन अंकी संख्या तयार होतात….

यांची बेरीज 

 = ( 6 + 7 ) × 11  

 = 13 × 11  

तिन अंकी संख्या चे सुत्र माहिती आहे आपणास….

 = ( 6 + 0 + 7 ) × 222

 =  13 × 222

*फक्त तीन अंकी संख्या ची बेरीज*

= तीन अंकी सं. बे. – दो.अं.सं.बे.

*= ( 13 × 222) – ( 13 × 11 )*

*= 13 × ( 222 – 11 )*

*= 13 × 211*

*म्हणून संख्या ची बेरीज गुणिले 211 करतात*

=======================

*SANSKAR MATHS CLUB*

*SATISH CHINDHALORE*

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.