Maths Tricks गणिती क्लूप्त्या Shortest Maths Trick Video

Shortest Maths Trick Video

1) कोणत्याही तीन अंकांपासून तयार होणाऱ्या संख्यांची बेरीज फक्त 2 सेंकंदात https://youtu.be/ruFiPHVYf6o

2) कोणत्याही शून्यासाहित तीन अंकांपासून तयार होणाऱ्या संख्यांची बेरीज फक्त 2 सेंकंदात https://youtu.be/jvrS-jjocpQ

3) कोणत्याही दोन अंकी संख्यांचा गुणाकार करा फक्त 2 सेकंदात https://youtu.be/8JD-hnQwtYk

4) कोणत्याही तीन अंकी संख्यांचा गुणाकार करा. फक्त 5 सेकंदात https://youtu.be/2agPLCIf5Iw

5) लसावि व मसावी यांचे परस्पर व त्यावर उदाहरणे व त्यांचे स्पष्टीकरण फक्त 3 सेकंदात https://youtu.be/oVpZr4BWkI8

6) रेषाखंड मोजा. फक्त 2 सेकंदात https://youtu.be/eKvAS92tdlU

7) कोन, त्रिकोण मोजा. फक्त 2 सेकंदात* https://youtu.be/_yxGbPavDuQ

8) MPSC भूमितीय श्रेढीवर विचारले जाणाऱ्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण Trick. https://youtu.be/RGOr5BTZMdg

9) कोणत्याही दोन अंकी संख्याचा पाढा बनवा. फक्त 2 सेकंदात. https://youtu.be/8El1srgV3BQ

*10) कोणत्याही संख्येला 11 ने गुणा. फक्त 2 सेकंदात* https://youtu.be/Z5j09uJ4tW4

*11) गुणोत्तर व प्रमाण उदाहरण* https://youtu.be/P4V2fCN_nIM

12) काळ व कामाची उदाहरणे* भाग 1- https://youtu.be/D05qB1pG68w

भाग 2- https://youtu.be/n1yvKh_r5gg

भाग 3- https://youtu.be/y5H7twbLlVs

13) दिनदर्शिका घटकावर कोणतेही प्रश्न सोडावा एकाच Trick ने

भाग 1- https://youtu.be/tvy3qxIl0tM भाग 2- https://youtu.be/-_b197xP-uo

भाग 3- https://youtu.be/YylRuuQkm8c भाग 4 – https://youtu.be/6cZSF4P0bCw

13) लसावी मसावी कोणत्याही प्रकारचे उदाहरणे सोडावा. फक्त 5 सेकंदात. https://youtu.be/k0uJ4sk-Fkw

भाग 1 https://youtu.be/k0uJ4sk-Fkw भाग 2 https://youtu.be/KPiumzZsiFo

14)त्रिकोण व चौरस संख्या मोजा फक्त 2 सेकंदात* https://youtu.be/2bZnncuIUps

15) घातांक* https://youtu.be/M57cz3HiIME

16) दशांश अपूर्णांक व त्यावरील मूलभूत क्रिया*

भाग 1 https://youtu.be/_-3DHJkBYI4

भाग 2 https://youtu.be/Crb6VIsl0W0

17) सरासरी नियम व उदाहरणे* भाग 1 https://youtu.be/v7qExSRDuPI

भाग 2 https://youtu.be/T8RG0DWlWL8

18) परिमिती, क्षेत्रफळ, घनफळ* https://youtu.be/M6AdDYr_Ii4

19) नवोदय सोडवलेले प्रश्नसंच* https://youtu.be/ot04VWyxXnE

20) शेकडेवारी शिका फक्त 2 सेकंदात* https://youtu.be/Bn_10Kizz5w

कृपया आपल्याकडील शैक्षणिक ग्रुपवर Share करा.

Share This

1 thought on “Maths Tricks गणिती क्लूप्त्या Shortest Maths Trick Video”

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.