उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 3

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच

या सदरात ‘उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न‘ घटकावर १० प्रश्नांचा सराव संच दिलेला आहे. त्या प्रश्नांचा सराव करा आणि आपल्या इतर मित्रांना सुद्धा Share करा.

लक्षात ठेवा :

  • उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या.
  • उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची माहिती नीट लक्षात घ्या.
  • नवोदय परीक्षेत प्रत्येक उताऱ्यावर 5 प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण 4 उतारे परीक्षेत येतात.
  • शिष्यवृत्ती परीक्षेत उताऱ्यावर किमान 3 प्रश्न विचारले जातात.
  • प्रत्येक प्रश्नाचा व त्यासोबत दिलेल्या पर्यायी उत्तरांचा बारकाईने विचार करून अचूक उत्तर शोधा.
  • उतारा पुन्हा वाचून उत्तरे निश्चित करून पर्याय-क्रमांकाचे वर्तुळ रंगवा. उतार्यावरील प्रश्न मजकुराच्या क्रमाने असतीलच असे नाही, हे लक्षात घ्या.

उतारा वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे निवडा.

नवोदय आणि शिष्यवृत्ती गणित सराव पेपर सोडविण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Navodaya Model Question Paper – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.