उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 2

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच

Navodaya Model Question Paper

लक्षात ठेवा :

  • उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या.
  • उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची माहिती नीट लक्षात घ्या.
  • नवोदय परीक्षेत प्रत्येक उताऱ्यावर 5 प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण 4 उतारे परीक्षेत येतात.
  • शिष्यवृत्ती परीक्षेत उताऱ्यावर किमान 3 प्रश्न विचारले जातात.
  • प्रत्येक प्रश्नाचा व त्यासोबत दिलेल्या पर्यायी उत्तरांचा बारकाईने विचार करून अचूक उत्तर शोधा.
  • उतारा पुन्हा वाचून उत्तरे निश्चित करून पर्याय-क्रमांकाचे वर्तुळ रंगवा. उतार्यावरील प्रश्न मजकुराच्या क्रमाने असतीलच असे नाही, हे लक्षात घ्या.

उतारा क्रमांक 2 आणि 3 चे वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे निवडा.

नवोदय आणि शिष्यवृत्ती गणित सराव पेपर सोडविण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Navodaya Model Question Paper – PDF ( Free Download)

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.