Share This

2 thoughts on “घटक 4 : Correlating Words with Pictures (Action Words and Describing Words) (क्रियापदांचे व विशेषणाचे चित्रांशी परस्पर संबंध जोडणे) ( इयत्ता 5 वी)”

  1. Verry important for online study to our child .
    आमच्या पाल्यांच्या ऑनलाईन अभ्यासासाठी आपण
    सुरू केलेले कार्य खूपखूप लाखमोलाचे आहे.
    अभिनंदन चींधालोरे सर

    Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.