मानसिक क्षमता चाचणी : वेगळे पद शोधा (Level 3)

घटक : वेगळे पद शोधा : Level 3 * एखादी आकृती वेगळी किंवा वेगळे पद ठरवण्यासाठी पुढीलपैकी कोणतीही शक्यता तपासून पाहावी : 1. आकृतीत जर रेखांकित किंवा छायांकित भाग असेल, तर त्याचा आकार व स्थान लक्षात घ्यावे. 2. एकात एक अशा दोन वा तीन आकृत्या असतील, तर आधी बाहेरच्या आकृत्यांची तुलना करावी. मग आतील आकृत्यांची … Read more

Share This

मानसिक क्षमता चाचणी : वेगळे पद शोधा (Level 2)

घटक : वेगळे पद शोधा : Level 2 * एखादी आकृती वेगळी किंवा वेगळे पद ठरवण्यासाठी पुढीलपैकी कोणतीही शक्यता तपासून पाहावी : 1. आकृतीत जर रेखांकित किंवा छायांकित भाग असेल, तर त्याचा आकार व स्थान लक्षात घ्यावे. 2. एकात एक अशा दोन वा तीन आकृत्या असतील, तर आधी बाहेरच्या आकृत्यांची तुलना करावी. मग आतील आकृत्यांची … Read more

Share This

मानसिक क्षमता चाचणी : वेगळे पद शोधा (Level 1)

घटक : वेगळे पद शोधा : Level 1 * एखादी आकृती वेगळी किंवा वेगळे पद ठरवण्यासाठी पुढीलपैकी कोणतीही शक्यता तपासून पाहावी : 1. आकृतीत जर रेखांकित किंवा छायांकित भाग असेल, तर त्याचा आकार व स्थान लक्षात घ्यावे. 2. एकात एक अशा दोन वा तीन आकृत्या असतील, तर आधी बाहेरच्या आकृत्यांची तुलना करावी. मग आतील आकृत्यांची … Read more

Share This

Creating The Largest And Smallest Numbers | मोठ्यांत मोठी व लहानांत लहान संख्या तयार करणे. | स्वाध्याय

Creating The Largest And Smallest Numbers घटक 5– मोठ्यांत मोठी व लहानांत लहान संख्या तयार करणे. (शिष्यवृत्ती परीक्षा) खालील Video मोठ्यांत मोठी व लहानांत लहान संख्या तयार करणे (Creating The Largest And Smallest Numbers) यातील स्वाध्याय आहे. हा संपूर्ण Video पहावा. आपण शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव करत असाल तर sanskarmaths.in आपल्यास नक्की मदत करणार आहे. Like, … Read more

Share This

घटक 5 : सूचनेनुसार संख्या तयार करणे. इ 5 वी शिष्यवृत्ती प्रज्ञाशोध परीक्षा संपूर्ण गणित अभ्यास

Like, Subscribe And Comments ⬇️ Watch More Videos ⬇️ Related :Maths Tricks गणिती क्लूप्त्या Shortest Maths Trick Videoघटक 4 : 1 ते 100 संख्यांवर आधारीत प्रश्न | शिष्यवृत्ती…घटक 1 – आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्या चिन्हे (शिष्यवृत्ती…घटक 4 : 1 ते 100 संख्यांवर आधारित प्रश्न – स्वाध्याय | इ 5…

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.