Collective Words समूहदर्शक शब्द (Samuhdarshak Shabd)

Samuhdarshak Shabd समूहदर्शक शब्द 1)    काजूची,माशांची   –    गाथण 2)    किल्ल्यांचा–  जुडगा 3)    केसांचा   –    झुबका,पुंजका 4)    केसांची –  बट,जट 5)    केळ्यांचा   –  लोंगर , घड 6)    खेळाडूंचा    –   संघ 7)   गवताचा  –   भारा 8)    आंब्यांच्या झाडांची  –  राई 9)    उतारुंची   –  झुंड ,झुंबड 10) उपकरणांचा – संच 11) उंटांचा, लमाणांचा   –  तांडा 12) करवंदाची–   जाळी 13) गवताची   –    गंजी , पेंढी 14) गाईगुरांचे   –  खिल्लार 15) गुरांचा –    कळप 16) चोरांची, दरोडेखोरांची   –   टोळी 17) जहाजांचा  –  काफिला 18) तारकांचा   –   पुंज 19) ताऱ्यांचा   –    पुंजका 20) नारळांचा     –   ढीग 21) नोटांचे  –  पुडके 22) पक्ष्यांचा   –   थवा 23) प्रवाशांची   –   झुंबड 24) फुलझाडांचा–   ताटवा 25) फुलांचा –गूच्छ … Read more

Share This

विषय भाषा, वृत्तपत्रातील जाहिरात व बातम्यांवर आधारित प्रश्न, उतारा व उताऱ्यावरील प्रश्न

★ विषय भाषा ★ घटक :- 1 ला :- उतारा व उताऱ्यावरील प्रश्नखालील माहिती जाणून घ्या. ★ उतारा लक्षपूर्वक वाचा. ★उताऱ्यातील आशय समजून घ्या★ उताऱ्यातील शब्दांचे अर्थ नीट नीट समजून घेऊन वाक्य पुन्हा पुन्हा वाचा.★ उताऱ्यातील प्रसंग वर्णन संवाद घटना इत्यादी मागील कार्यकारण भाव समजून घ्या.★ उताऱ्यातील माहितीच्या क्रमाने प्रश्नांचे क्रम असतीलच असे नाही.★ उतारा … Read more

Share This

मराठीतील स्वर

स्वर स्वर (Vowel) – म्हणजे उच्चार करणे, ध्वनी करणे. ओठांचा एकमेकांशी किंवा जिभेचा मुखातील कोणत्याही भागाशी स्पर्श न होता तोंडावाटे जे ध्वनी बाहेर पडतात, त्यांना ‘स्वर’ असे म्हणतात. स्वर हे स्वतंत्र उच्चाराचे असतात. स्वरोच्चाराच्यावेळी हवेचा मार्ग अडवलेला नसतो. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ स्पर्धा परीक्षेचे गणिताचे नोटस 5०० … Read more

Share This

नाम आणि त्याचे लिंग Gender And Its Types in Marathi Grammer

नाम आणि त्याचे लिंग लिंग – नामाच्या रुपावरून एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू हि पुरुषजातीची आहे की स्त्रीजातीची आहे की दोहोंपैकी कोणत्याही जातीची नाही,हे ज्यावरून कळते; त्याला ‘लिंग’असे म्हणतात. या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : नाम आणि त्यांचे प्रकार यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 प्रश्न हमखास विचारला जातो. पूर्व उच्च प्राथमिक … Read more

Share This

नाम आणि त्यांचे लिंग

नाम आणि त्यांचे लिंग या लेखात आपण मराठी व्याकरणातील अत्यंत महत्वाचा घटक : नाम आणि त्यांचे लिंग यावर सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत 1 प्रश्न हमखास विचारला जातो. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार लिंगाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत – (अ) पुल्लिंग (आ) स्त्रीलिंग  (इ) नपुंसकलिंग स्पर्धा परीक्षेचे गणिताचे नोटस 5०० समानार्थी … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.