उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 3

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच या सदरात ‘उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न‘ घटकावर १० प्रश्नांचा सराव संच दिलेला आहे. त्या प्रश्नांचा सराव करा आणि आपल्या इतर मित्रांना सुद्धा Share करा. लक्षात ठेवा : उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या. उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची … Read more

Share This

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 2

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच Navodaya Model Question Paper लक्षात ठेवा : उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या. उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची माहिती नीट लक्षात घ्या. नवोदय परीक्षेत प्रत्येक उताऱ्यावर 5 प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण 4 उतारे परीक्षेत येतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेत उताऱ्यावर … Read more

Share This

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 1

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच Navodaya Model Question Paper लक्षात ठेवा : उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या. उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची माहिती नीट लक्षात घ्या. नवोदय परीक्षेत प्रत्येक उताऱ्यावर 5 प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण 4 उतारे परीक्षेत येतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेत उताऱ्यावर … Read more

Share This

घटक 15: Names of the Colours, Shapes of Things /Objects, Vegetables, Fruits and Games (रंगांची, वस्तूच्या आकारांची, भाज्यांची, फळांची व खेळांची नावे)(इयत्ता 5 वी)

Loading… Related :शब्दांच्या जाती मराठी व्याकरणJawahar Navodaya Question Paper 2021 Pdf – Model Papers 2021…JNVST Admit Card 2021 for Navodaya Hall Ticket 2021 Online…Navodaya Results 2021 to 6th and 9th Admissions JNVST Result…

Share This

घटक 14 : Homophones (दुसऱ्या शब्दासारखाच उच्चार असलेले; परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द)(इयत्ता 5वी)

Loading… Related :मानसिक क्षमता चाचणी : वेगळे पद शोधा (Level 1)इ.५वी व इ.८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार 12 फेब्रुवारी 2023…इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 3) ऑनलाईन…मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर : वेगळे पद शोधा (Level 5)

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.