उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 3

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच या सदरात ‘उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न‘ घटकावर १० प्रश्नांचा सराव संच दिलेला आहे. त्या प्रश्नांचा सराव करा आणि आपल्या इतर मित्रांना सुद्धा Share करा. लक्षात ठेवा : उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या. उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची … Read more

Share This

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 2

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच Navodaya Model Question Paper लक्षात ठेवा : उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या. उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची माहिती नीट लक्षात घ्या. नवोदय परीक्षेत प्रत्येक उताऱ्यावर 5 प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण 4 उतारे परीक्षेत येतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेत उताऱ्यावर … Read more

Share This

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न सराव संच – 1

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न -नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव संच Navodaya Model Question Paper लक्षात ठेवा : उतारा एकाग्र चित्ताने काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील आशय समजून घ्या. उतार्यातील घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन यांबाबतची माहिती नीट लक्षात घ्या. नवोदय परीक्षेत प्रत्येक उताऱ्यावर 5 प्रश्न विचारले जातात. असे एकूण 4 उतारे परीक्षेत येतात. शिष्यवृत्ती परीक्षेत उताऱ्यावर … Read more

Share This

घटक 15: Names of the Colours, Shapes of Things /Objects, Vegetables, Fruits and Games (रंगांची, वस्तूच्या आकारांची, भाज्यांची, फळांची व खेळांची नावे)(इयत्ता 5 वी)

Loading… Related :चाचणी क्र. 5 : इ. 5 वी नवोदय ऑनलाईन क्लास – अपूर्णांक आणि…Worksheet of types of NumbersMaharashtra Scholarship Result 2022: MSCE releases Interim…JNVST Online Application 2023, Navodaya Online Application…

Share This

घटक 14 : Homophones (दुसऱ्या शब्दासारखाच उच्चार असलेले; परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द)(इयत्ता 5वी)

Loading… Related :शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी आठवी अंतरिम निकाल | Scholarship…ONLINE TEST : NAVODAYA WHATS APP DEMO CLASS : DAY 3 | ऑनलाईन…ONLINE NAVODAYA WHATS APP DEMO CLASS : DAY 2 | ऑनलाईन नवोदय…MATHS TRICK

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.