इ. 5 वी नवोदय परीक्षा ऑनलाईन क्लास गणित सराव पेपर – 3

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 3 Navodaya Model Question Paper इ. 5 वी नवोदय परीक्षा ऑनलाईन क्लास गणित सराव पेपर – 3 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की … Read more

Share This

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा ऑनलाईन क्लास गणित सराव पेपर – 2

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 2 Navodaya Model Question Paper इ. 5 वी नवोदय परीक्षा ऑनलाईन क्लास गणित सराव पेपर – 2 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की … Read more

Share This

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा ऑनलाईन क्लास गणित सराव पेपर – 1

इ. 5 वी नवोदय परीक्षा गणित सराव संच – 1 Navodaya Model Question Paper इ. 5 वी नवोदय परीक्षा ऑनलाईन क्लास गणित सराव पेपर – 1 (Navodaya Model Question Paper) सोडवा. नवोदय परीक्षा सराव पेपर, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रश्न वहीत लिहून ठेवा आणि इतरांना नक्की … Read more

Share This

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 5) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 5) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 4) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 4) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This