इ. 8 वी शिष्यवृत्ती मराठी – समानार्थी शब्द (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव पेपर – समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट ‘समानार्थी शब्द’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा. टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा! Loading… इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या … Read more

Share This

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती मराठी – समानार्थी शब्द (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मराठी सराव पेपर – समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट ‘समानार्थी शब्द’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर समानार्थी शब्द ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा. टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा! Loading… इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या … Read more

Share This

इ. 8 वी भाषा शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव संच – सुसंगत वाक्याचा परिच्छेद

इ. 8 वी भाषा शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव पेपर – सुसंगत वाक्याचा परिच्छेद सुसंगत वाक्याचा परिच्छेद या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 2 ते 3 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर ऑनलाइन टेस्ट पुरविली आहे. Loading… Related :Maharashtra Scholarship Result 2022: MSCE releases Interim…ONLINE TEST : NAVODAYA WHATS APP DEMO CLASS : … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.