A Century Of MATHS TRICK No. 8 | 4 + 44 + 444 + …. + 4444444 यांची बेरीज केल्यास शतकस्थानी येणारा अंक कोणता? | 4 + 44 + 444 + …. + 4444444 which is the hundredth digit? | fastest Math trick | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

A Century Of MATHS TRICK No. 7 | क्रमवार संख्यांची सरासरी काढणे (फक्त 2 सेकंदात) | Calculating the average of consecutive numbers fastest Math trick | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

Share This

A Century Of MATHS TRICK No. 7 | क्रमवार संख्यांची सरासरी काढणे (फक्त 2 सेकंदात) | Calculating the average of consecutive numbers fastest Math trick | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

A Century Of MATHS TRICK No. 7 | क्रमवार संख्यांची सरासरी काढणे (फक्त 2 सेकंदात) | Calculating the average of consecutive numbers fastest Math trick | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

Share This

ONLINE TEST : NAVODAYA WHATS APP DEMO CLASS : DAY 3 | ऑनलाईन नवोदय whats app डेमो क्लास ऑनलाईन टेस्ट : दिवस तिसरे

ऑनलाईन टेस्ट : नवोदय डेमो क्लास दिवस : तिसरे नमस्कार, मंडळी आपले सर्वांचे नवोदय डेमो क्लास (Navodaya Demo Class) दिवस तिसरे मध्ये स्वागत आहे. आज आपण मागील दोन दिवसांत विडियो आणि whatsapp क्लास मध्ये घटक : अवयव आणि गुणिते व शतमान आणि त्याचे उपयोग या घटकांचा अभ्यास केलेला आहे. आज त्या घटकांवर आधारित सराव ऑनलाईन … Read more

Share This

ONLINE NAVODAYA WHATS APP DEMO CLASS : DAY 2 | ऑनलाईन नवोदय whats app डेमो क्लास दिवस दुसरे

● कोणत्याही संख्येच्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज काढणे.. (फक्त 10 सेकंदात)
उदा. 15 च्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज किती?

Share This

oNLINE NAVODAYA WHATS aPP DEMO CLASS : dAY 1 | ऑनलाईन नवोदय whats app डेमो क्लास दिवस पहिला

● कोणत्याही संख्येच्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज काढणे.. (फक्त 10 सेकंदात)
उदा. 15 च्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज किती?

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.