A Century Of MATHS TRICK No. 5 | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

Math Trick No. 5

● कोणत्याही संख्येच्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज काढणे.. (फक्त 10 सेकंदात)

उदा. 15 च्या पाढ्यातील पहिल्या 10 संख्यांची बेरीज किती?

Trick

 ➡️    5  5

     ×  1   5

 ➖➖➖➖➖➖

      8 2  5 ✔️

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सामान्य रीत –

15 + 30 + 45 + 60 + 75 + 90 + 105 + 120 + 135 + 150 = 825 ✔️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 टीप – 1 ते 10 पर्यंतच्या संख्यांची बेरीज 55 होते, म्हणून 55 ने गुणाकार करावे.

  _[Like… Subscribe… & Follow…]_

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

❑ संकलन :- सतीश चिंधालोरे, खराशी

❑  YOUTUBE SEARCH 🔎

*SANSKAR MATHS CLUB*

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.