इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 2) – ऑनलाईन टेस्ट क्र. 9

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 2) -ऑनलाईन टेस्ट 9

आकलन – इंग्रजी अक्षरमाला : थोडक्यात माहिती :

या उपघटकातील प्रश्नांमध्ये दिलेल्या मालिकेतील इंग्रजी अक्षरांचा किंवा अक्षरसमूहाचा मूळ अक्षरमालेतील क्रमाशी संबंध असतो. प्रश्न सोडवताना आपल्याला हा संबंध लक्षात ध्यावा लागतो यासाठी मूळ अक्षरमालेतील अक्षरांचा क्रम माहीत असणे आवश्यक आहे. या प्रश्नप्रकारात प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारे अक्षर/अक्षरसमूह विचारलेले असते.

उपयुक्त माहिती :

(1) अक्षरांचे क्रमांक, मूळ संख्या, वर्गसंख्या लक्षात ठेवाव्यात. 

(2) अक्षरांमधील फरक, डाव्या उजव्या बाजूने असलेला त्यांचा क्रम या बाबी लक्षात घ्याव्यात.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी - आकलन इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 2) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 9

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

3) वरील उत्कृष्ठ विद्यार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवा.

1 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत P व N या अक्षरांच्या मध्यभागी असणार्या अक्षराच्या डावीकडील सातवे अक्षरकोणते ?

Question Image

2 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेतील कोणती अक्षरे पूर्ण वर्गसंख्येच्या तिप्पट क्रमांक असलेल्या स्थानांवर आहेत ?

Question Image

3 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत F ते 0 पर्यंत असलेली अक्षरे उलट क्रमाने लिहिल्यास अक्षरमालेच्या उजवीकडून सोळाव्या स्थानावर कोणते अक्षर येईल?

Question Image

4 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत उजवीकडून 21, 13, 8, 23 व 25 या क्रमांकांवर असलेल्या अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो. या शब्दातील मध्यभागी असलेले अक्षर कोणते?

Question Image

5 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेतील G ते K पर्यंतची अक्षरे सलग पाच वेळा एका ओळीत लिहिल्यास, उजवीकडून तेराव्या स्थानावर कोणते अक्षर येईल ?

Question Image

6 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेच्या प्रत्येक गटातील अक्षरे उलट क्रमाने त्याच गटात लिहिली, तर L या अक्षराचा क्रमांक उजवीकडून किती असेल?

Question Image

7 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेतील M पासून Y पर्यंत असलेल्या अक्षरांखाली A पासून M पर्यंत असलेली अक्षरे लिहिल्यास I या अक्षराच्या वर कोणते अक्षर येईल ?(1) T (2 U (3) V (4) W.

Question Image

8 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेतील क्रमवार अक्षरांचे क्रमांक 2, 4, 6. 8. अशा फक्त क्रमवार सम संख्यांनी दर्शवल्यास अनुक्रमे 32, 10, 40 या क्रमांकांची अक्षरे कोणता शब्द बनवतील ?

Question Image

9 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत J ते N पर्यंतच्या अक्षरांच्या अनुक्रमांकांची बेरीज ही A ते E पर्यंतच्या अक्षरांच्या अनुक्रमांकांच्या बेरजेच्या किती पट आहे ?

Question Image

10 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेच्या क्रमवार प्रत्येक गटातील सुरुवातीची तीन अक्षरे त्याच क्रमाने शेवटी लिहिल्यास नवीन मांडणीमध्ये घन संख्येइतका क्रमांक असलेली अक्षरे कोणती ?

Question Image

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.