इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन भाषाज्ञान – ऑनलाईन टेस्ट क्र. 7

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – भाषाज्ञान -ऑनलाईन टेस्ट 7

थोडक्यात माहिती :

आकलन भाषाज्ञान’ या उपघटकात पुढील विविध घटकांसंबंधित प्रश्न विचारतात.

1) एका शब्दापासून अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनवणे.

2) अक्षरसमूहापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवणे.

3) शब्दसमूहासाठी एकच शब्द.

4) समानार्थी / विरुद्धार्थी शब्द.

5) इंग्रजी शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द. इंग्रजी शब्दातील अक्षरांपासून बनणारे शब्द.

7) वाक्प्रचार व म्हणी.

(8) शब्दांचा अकारविल्हे क्रम.

(9) शब्दांच्या जाती-नाम, सर्वनाम, विशेषण इत्यादी.

(10) लिंग, वचन.

(11) विरामचिन्हे.

(12) साहित्यिक, त्यांची टोपणनावे, त्यांची पुस्तके.

(13) वर्ण प्रकार – अनुनासिके.

संक्षिप्त माहिती सांगायची झाल्यास हेच कि, यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी भाषेचे, त्यातील शब्दांचे ज्ञान असले पाहिजे.

उपयुक्त माहिती :

(1) पाठ्यपुस्तकातील पाठांचे तसेच भाषेच्या व्याकरणाच्या पुस्तकाचे बारकाईने वाचन केल्यास विद्यार्थ्यांना हे प्रश्न सोडवणे सोपे जाते.

(2) वर्णमाला, बाराखडी, वर्णांचे प्रकार लक्षात ठेवावेत.

(3) शब्दांचा अकारविल्हे क्रम लावताना अक्षरांचे वर्णमालेतील (तसेच बाराखडीतील) स्थान लक्षात घ्यावे. नंतर क्रमाने इतर अक्षरांचे स्थान लक्षात घ्यावे.

(4) दोन वा अधिक शब्दांच्या समूहासाठी एकच जोडशब्द वापरतात. उदा., ‘ तहान आणि भूक’ = तहानभूक, प्रत्येक दिवशी = प्रतिदिन.

(5) पाठ्यपुस्तकातील (भाषा) साहित्यिकांची माहिती अभ्यासावी.

(6) मराठी महिने व ऋतू, समूहदर्शक शब्द, प्राण्यांचे ध्वनी, प्राण्यांची पिल्ले, वस्तूंचे ध्वनी वगैरेंचा

अभ्यास करून शब्दभांडार वाढवावे.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी - आकलन (भाषाज्ञान) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 7

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 10

प्रश्न : पुढीलपैकी कोणत्या शब्दात 'म' हे वर्णाक्षर अनुनासिकासारखे आलेले नाही ?

2 / 10

प्रश्न : 'दलदलीत शिरल्यावर माइया अंगाला अनेक जळवा चिकटल्या आणि माझे रक्त शोषू लागल्या', या वाक्यात आकारान्त अनेकवचनी शब्दाचे एकवचनी रूप कसे असेल?

3 / 10

प्रश्न : पुढीलपैकी कोणता शब्द 'श्रीगणेश' या देवतेला संबोधण्यासाठी वापरत नाहीत ?

4 / 10

प्रश्न : 'भरगच्च चांदण्यांनी भरलेल्या आभाळाखाली चार मित्रांची चेष्टामस्करी चालली होती. अचानक चंदूच्या मनात पाल चुकचूकली.' या वाक्यांत किती वेळा 'च' या अक्षराचा उच्चार ' च्य' असा होतो ?

5 / 10

प्रश्न : 'स आ नी पा र या अक्षरांपासून बनणारा अर्थपूर्ण शब्द कोणता शब्दसमूह दर्शवतो ?

6 / 10

प्रश्न : विदुषकाच्या वानर चाळ्यांनी हैराण होऊन विद्वान उद्गारला, 'हे भगवान!' या वाक्यातील शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द पुढीलपैकी कोणत्या पर्यायात नाही ?

7 / 10

प्रश्न : 'देवालयातून बाहेर पडल्यावर गणेश आणि महेश यांनी चर्चा केली आणि मनोमन काही ठरवले या वाक्यात किती वेळा शब्दसमूहासाठी एक शब्द आले आहेत ?

8 / 10

प्रश्न : 'भव्य मंदिराच्या उंच कळसावर डोलाने फडकणार्या कापडी झेंड्याचा लालभडक रंग मावळल्या सूर्यप्रकाशात छान उठून दिसत होता.' या वाक्यात गुण विशेषणे किती वेळा आली आहेत ?

9 / 10

प्रश्न : 'महाबिलंदर' या शब्दातील अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दांचा अर्थ पुढीलपैकी कोणत्या पर्यायात नाही ?

10 / 10

प्रश्न : प्राण्यांच्या शाळेतील क्रीडास्पर्धेत कोकरू, शिंगरू, करडू, पाडस आणि छावा यांनी भाग घेतला.पुढीलपैकी कोणत्या प्राण्याच्या पिल्लाने स्पर्धेत भाग घेतला नाही ?

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.