इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन सूचनापालन – ऑनलाईन टेस्ट क्र. 5

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – सूचनापालन (भाग 5) ऑनलाईन टेस्ट

आपली इंद्रिये आजूबाजूच्या परिसरातून सतत काही ना काही अनुभव घेत असतात. या अनुभवातून ग्रहण केलेल्या माहितीतून मेंदू विविध अर्थ काढत असतो. योग्य अर्थ काढण्यासाठी माहिती अचूकपणे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. समजून घेण्याची ही प्रक्रिया म्हणजेच आकलन (Assessment). आकलन करण्यात चूक झाली तर अर्थ व निष्कर्ष काढण्यात चूक होते. यामुळे घेतलेले निर्णयही चुकतात.

विद्यार्थ्यांची हीच आकलनक्षमता तपासणारे प्रश्न या घटकामध्ये विचारले जातात. प्रश्नात दिलेल्या माहितीचे व सूचनेचे आकलन करून, योग्य कृती करून विदयार्थ्याने उत्तरापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते.

‘आकलन – सूचनापालन’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – सूचनापालन (भाग 5) ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी - आकलन (सूचनापालन) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 5

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 10

प्रश्न : नेमलेल्या वेळी बिनचूक पावसाळा येतो, यात कौतुक कसले ?' या वाक्यातील प्रश्नचिन्हा पासून चौथ्या शब्दाच्या उजवीकडील दुसरा शब्द कोणता आहे?

2 / 10

प्रश्न : ना, च, द, वा, ज्ञा, र, न (या सर्व अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार केल्यास त्या शब्दात मधोमध अक्षराच्या लगतचे पहिले अक्षर कोणते ?) (दोन अचूक पर्याय निवडा.)

3 / 10

प्रश्न : नाटककार या शब्दापासून बनणाच्या अर्थपूर्ण शब्दातील अक्षरे 'नाटककार' या शब्दात क्रमांकांवर आहेत? (अचूक असलेले दोन पर्याय निवडा.)

4 / 10

प्रश्न : आम्ही काल सकाळी प्रथम शाळेची स्वच्छता करून घरी आलो आणि दूरदर्शनवर 'समृद्ध भारत हा कार्यक्रम पाहिला.' या वाक्यात दोन अक्षरी शब्द हे तीन अक्षरी शब्दांपेक्षा कितीने जास्त आहेत?

5 / 10

प्रश्न : 'स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी' या ओळीमध्ये ईकारान्त अक्षरे किती आहेत ?

6 / 10

प्रश्न : 'अज्ञान, अन्याय, दारिद्रय या शत्रूंचा प्रतिकार करून आम्हाला माणसाचे रक्षण करायचे. (या वाक्यात किती जोडाक्षरयुक्त शब्द आहेत ?)

7 / 10

प्रश्न : 1 3 5 7 1 5 7 3 1 7 5 1 3 7 1 7 7 3 7 1 5 1 3 1 7 1 5 1 7 3 1 7 एकला टाळी, तीनला पळा, पाचला थांबा, सातला बसा. याप्रमाणे सरांनी मुलांना सूचना दिली.सूचनांचे निरीक्षण करून बसण्यापूर्वी टाळी वाजवली असे किती वेळा झाले आहे ?

8 / 10

प्रश्न : 'मानसी एक गोडस मांजर घेऊन घरात आली व थोड्याच काळात तो पाळीव जीव सर्वांचा लाडका झाला. ( या वाक्यात तीन अक्षरे असलेले किती शब्द आहेत ?)

9 / 10

प्रश्न : 'प्रीतीने स्वत:च्या निबंधाच्या वहीतील शास्त्र, अध्याह्रत ज्ञानामृत, क्लृप्ती व श्रृंग हे चुकलेले शब्द दुरुस्त केले.' या वाक्यात एकूण किती वेळा जोडाक्षरे आलेली आहेत ?

10 / 10

प्रश्न : P M O L M O L P P O L M O L P M O L P M O L P O वरील अक्षरमालेत M अक्षरानंतर O अक्षर आले आहे, परंतु M पूर्वी P नाही, असे किती वेळा झाले आहे?

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.