इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन सूचनापालन – ऑनलाईन टेस्ट क्र. 3

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – सूचनापालन (भाग 3) ऑनलाईन टेस्ट

आपली इंद्रिये आजूबाजूच्या परिसरातून सतत काही ना काही अनुभव घेत असतात. या अनुभवातून ग्रहण केलेल्या माहितीतून मेंदू विविध अर्थ काढत असतो. योग्य अर्थ काढण्यासाठी माहिती अचूकपणे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. समजून घेण्याची ही प्रक्रिया म्हणजेच आकलन (Assessment). आकलन करण्यात चूक झाली तर अर्थ व निष्कर्ष काढण्यात चूक होते. यामुळे घेतलेले निर्णयही चुकतात.

विद्यार्थ्यांची हीच आकलनक्षमता तपासणारे प्रश्न या घटकामध्ये विचारले जातात. प्रश्नात दिलेल्या माहितीचे व सूचनेचे आकलन करून, योग्य कृती करून विदयार्थ्याने उत्तरापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते.

‘आकलन – सूचनापालन’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – सूचनापालन (भाग 3) ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी - आकलन (सूचनापालन) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 3

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 10

प्रश्न : "शिवपूर्वकालिन' या शब्दातील उजवीकडून दुसया अक्षराच्या डावीकडील चौथ्या अक्षराच्या उजवीकडील तिसरे अक्षर कोणते ?

2 / 10

प्रश्न : 'तान्ही मुले, त्यांचे पालक हे सगळेजण बसमध्ये बसले आणि आनंदाने गाणे गाऊ लागले.'या वाक्यात किती अक्षरे एकारान्त आहेत ?

3 / 10

प्रश्न : 'कृतज्ञतापूर्वक या शब्दात किती जोडाक्षरे आहेत ?

4 / 10

प्रश्न : 'जुनेजाणते लोक पट्टीचे लेझीम खेळणारे होते, पण मला लेझीम खेळता येत नसे'. या वाक्यात एकारान्त अक्षरे किती आहेत ?

5 / 10

प्रश्न : अथांग पसरलेला रत्नाकर आणि अनंत विस्तारलेलं अवकाश नेहमीच आपल्या क्षुद्रपणाची जाणीव करून देतं मला. या वाक्यात दोन अक्षरी शब्दांची संख्या पाच अक्षरी शब्दाच्या संख्येपेक्षा कितीने कमी किंवा जास्त आहे ?

6 / 10

प्रश्न : . 'आपल्या पिलांसाठी खादय आणावे म्हणून पक्षी दाही दिशांना फिरतात.' या वाक्यात आकारान्त अक्षरे किती आहेत ?

7 / 10

प्रश्न : माहेराची प्रेम माती,, त्या मातीतून पिकते प्रीती कणसावरती माणिकमोती , तिथे भिरभिरे स्मृती पाखरू वरील ओळीमध्ये र, म व त ही अक्षरे अनुक्रमे किती वेळा आलेली आहेत ?

8 / 10

प्रश्न : कर्तृत्ववान या शब्दाच्या मध्यभागी कोणते अक्षर आहे ?

9 / 10

प्रश्न : 'तस्सच्या तस्सं गाण्यासाठी मला जवळजवळ आठ दिवस लागले' या वाक्यात किती अकारान्त अक्षरे आहेत ?

10 / 10

प्रश्न : 'सकाळ सरत आली तशी घरातील गर्दी गडबड कमीकमी होऊ लागली' या वाक्यात किती अक्षरी शब्दांची संख्या सर्वांत जास्त आहे?

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.