इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 3) – ऑनलाईन टेस्ट क्र. 10

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 3) -ऑनलाईन टेस्ट 10

आकलन – इंग्रजी अक्षरमाला : थोडक्यात माहिती :

या उपघटकातील प्रश्नांमध्ये दिलेल्या मालिकेतील इंग्रजी अक्षरांचा किंवा अक्षरसमूहाचा मूळ अक्षरमालेतील क्रमाशी संबंध असतो. प्रश्न सोडवताना आपल्याला हा संबंध लक्षात ध्यावा लागतो यासाठी मूळ अक्षरमालेतील अक्षरांचा क्रम माहीत असणे आवश्यक आहे. या प्रश्नप्रकारात प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारे अक्षर/अक्षरसमूह विचारलेले असते.

उपयुक्त माहिती :

(1) अक्षरांचे क्रमांक, मूळ संख्या, वर्गसंख्या लक्षात ठेवाव्यात. 

(2) अक्षरांमधील फरक, डाव्या उजव्या बाजूने असलेला त्यांचा क्रम या बाबी लक्षात घ्याव्यात.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी - आकलन इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 3) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 10

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

3) वरील उत्कृष्ठ विद्यार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवा.

1 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत E नंतर येणाऱ्या तेराव्या स्थानावरील अक्षर आणि या अक्षराच्या डावीकडील चौथे अक्षर यांच्या मध्यभागी कोणते अक्षर आहे?

Question Image

2 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत मध्यभागी असलेल्या अक्षराच्या उजवीकडील नवव्या अक्षराच्या डावीकडील अकरावे अक्षर कोणते ?

Question Image

3 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत 1 व 13 क्रमांकाच्या अक्षरांपासून कोणता शब्द तयार होईल

Question Image

4 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेतील डावीकडील 10 अक्षरे नेहमीच्या क्रमाने लिहून इतर अक्षरे उलट क्रमाने लिहिल्यास सोळाव्या स्थानावर कोणते अक्षर येईल ?

Question Image

5 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत K व S या अक्षरांपासून समान अंतरावर असलेले अक्षर कोणते ?

Question Image

6 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत P च्या मागे असलेली अक्षरे त्याच क्रमाने Y च्या पुढे घेतल्यास नव्या मांडणीत उजवीकडून सतराव्या स्थानावर कोणते अक्षर येईल ?

Question Image

7 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत F आणि J यांच्या दरम्यान जेवढी अक्षरे आहेत. त्याच्या पाचपट एवढी अक्षरे पुढीलपैकी कोणत्या दोन अक्षरांच्या दरम्यान आहेत ?

Question Image

8 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत मध्यभागी असलेल्या अक्षराच्या उजवीकडील नवव्या अक्षराच्या डावीकडील अकरावे अक्षर कोणते ?

Question Image

9 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेत K पासून एक अक्षर वगळून येणारे परंतु N च्या लगत नसलेले अक्षर उजवीकडून कोणत्या स्थानावर आहे ?

Question Image

10 / 10

प्रश्न : अक्षरमालेच्या क्रमवार प्रत्येक गटातील टोकाची दोन अक्षरे घेऊन मांडल्यास, या मांडणीतील कोणत्या क्रमांकांच्या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो

Question Image

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.