इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन सूचनापालन – ऑनलाईन टेस्ट क्र. 1

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – सूचनापालन (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट

आपली इंद्रिये आजूबाजूच्या परिसरातून सतत काही ना काही अनुभव घेत असतात. या अनुभवातून ग्रहण केलेल्या माहितीतून मेंदू विविध अर्थ काढत असतो. योग्य अर्थ काढण्यासाठी माहिती अचूकपणे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. समजून घेण्याची ही प्रक्रिया म्हणजेच आकलन (Assessment). आकलन करण्यात चूक झाली तर अर्थ व निष्कर्ष काढण्यात चूक होते. यामुळे घेतलेले निर्णयही चुकतात.

विद्यार्थ्यांची हीच आकलनक्षमता तपासणारे प्रश्न या घटकामध्ये विचारले जातात. प्रश्नात दिलेल्या माहितीचे व सूचनेचे आकलन करून, योग्य कृती करून विदयार्थ्याने उत्तरापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते.

‘आकलन – सूचनापालन’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 1 ते 2 प्रश्न विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – आकलन – सूचनापालन (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट पुरविली आहे. त्यासाठी हि टेस्ट जरूर सोडवा.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी - आकलन (सूचनापालन) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 1

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

1 / 10

प्रश्न : फिरतीवर असताना घरगती जेवणाची लज्जत अनुभवायला मिळणे यासारखे मोठे भाग्य नाही.या वाक्यात कोणत्या प्रकारचे शब्द फक्त दोन वेळा आले आहेत ?

2 / 10

प्रश्न : 'माजघरात भावेश ओक्साबोक्सी रडत होता, म्हणून मी त्याचे सांत्वन केले.' या वाक्यात पर्यायांत दिलेल्या शब्दसमूहांपैकी कोणत्या शब्दसमूहासाठी एक शब्द आलेला नाही ?

3 / 10

प्रश्न : Permanent या शब्दातील अक्षरांपासून पुढीलपैकी कोणता शब्द तयार होत नाही?

4 / 10

प्रश्न : 'गोष्ट सांगण्याचे कौशल्य मी घरी आईकडून शिकलो.' या वाक्यातील शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणत्या पर्यायात आहे ? (अचूक असलेले दोन पर्याय निवडा.)

5 / 10

प्रश्न : 'सारगवभ' या अक्षरसमूहापासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. त्यातील मधले अक्षर लिहा.

6 / 10

प्रश्न : "कुसुमाग्रज लिखित 'झेंडूची फुले' हा विडंबनपर कवितासंग्रह सुप्रसिद्ध आहे." या वाक्यात कुसुमाग्रज नावाऐवजी कोणते नाव पाहिजे ?

7 / 10

प्रश्न : ऋतूंची सुरुवात शरद ऋतूपासून होते, असे मानल्यास पाचव्या ऋतूचे सुरुवातीचे अक्षर कोणते

8 / 10

प्रश्न : 'पानपत्रावळ' या शब्दातील अक्षरांचा क्रम न बदलता किती दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द तयार करता येतील।

9 / 10

प्रश्न : च, वा, भा, क, व या अक्षरांपासून बनणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दातील अनुक्रमे कोणती अक्षरे घेतल्यास 'दरारा' या शब्दाचा अर्थ होईल?

10 / 10

प्रश्न : जर सायकलला मोटार म्हटले, मोटारीला विमान म्हटले, विमानाला रेल्वे म्हटले, रेल्वेला जहाज म्हटले आणि जहाजाला बैलगाडी म्हटले, तर रूळावरून कोणते वाहन धावते ?

निकाल पाहण्यासाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

 • Pos.
  Name
  Score
  Duration
 • 1
  Sakshi
  92.5 %
  145 s
 • 2
  Arya
  90 %
  45 s
 • 3
  Arya
  90 %
  59 s
 • 4
  Harshita vikas patil
  90 %
  65.83 s
 • 5
  Arya
  90 %
  74 s
 • 6
  Parth Samir patil
  90 %
  75 s
 • 7
  Pranay jadhav
  90 %
  96 s
 • 8
  Jiya baban kuthe.
  90 %
  274 s
 • 9
  Arya
  86.67 %
  49 s
 • 10
  Arya
  80 %
  54 s

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.