इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – संख्याज्ञान (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान (भाग 2)

इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा गणित ऑनलाईन टेस्ट – संख्याज्ञान (भाग 2); यामध्ये नैसर्गिक संख्या, सम-विषम संख्या, मूळ-संयुक्त संख्या, पूर्ण संख्या, सह्मुल संख्या इत्यादींवर आधारित प्रश्न निर्मिती केली आहे. ‘संख्याज्ञान’ या घटकावर शिष्यवृत्ती परीक्षेत किमान 3 प्रश्न 6 गुणांसाठी विचारले जातात. आपला या घटकाचा चांगला सराव व्हावा म्हणून सदर ऑनलाइन टेस्ट पुरविली आहे.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

3 thoughts on “इ. 8 वी शिष्यवृत्ती गणित – संख्याज्ञान (भाग 2) ऑनलाईन टेस्ट”

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.