इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 4) ऑनलाईन टेस्ट – 24

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – समसंबंध शब्द (भाग 4) ऑनलाईन टेस्ट – 24

थोडक्यात माहिती :

समसंबंध-शब्द’ या उपघटकामध्ये चार पदांपैकी तीन पदांत शब्द दिलेले असतात. यामध्ये भाषेतील शब्द (समानार्थी / विरुद्धार्थी), प्राणी व त्यांचे अवयव, त्यांच्या कृती, त्यांचे गुणधर्म, वस्तू व त्यांचे उपयोग, साधन व साध्य, नद्या, पर्वत, मराठी / इंग्रजी महिने, ऋतू, विविध व्यवसाय, खेळ, जयंत्या, सण, भौगोलिक स्थाने, व्यक्ती इत्यादी परस्परसंबंधित विविध बाबी देऊन प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या पदाचा शब्द शोधायला सांगितले जाते हे प्रश्न सोडवताना दिलेल्या शब्दांमधील समान संबंध व दिलेले पर्याय विचारात घ्यावे लागतात. या उपघटकाच्या सराव करण्यासाठी ही ऑनलाईन चाचणी सोडवून घ्यावी.

उपयुक्त माहिती :

 • आपण विविध विषयांवरील पुस्तकांचे अवांतर वाचन केल्यास, त्यांची शब्दसंपत्ती व सामान्य ज्ञान वाढेल. या भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याचा निश्चितच उपयोग होईल.
 • पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाशी जो संबंध असतो, तोच संबंध तिसऱ्या पदाचा चौथ्या पदाशी असतो. परंतु, याउलट म्हणजे चौथ्या पदाचा तिसऱ्या पदाशी असाच संबंध नसतो.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

बुध्दिमत्ता ऑनलाईन टेस्ट 24 मधील : टॉप 10 विद्यार्थ्यांची यादी

 • Pos.
  Name
  Score
  Duration
 • 1
  Asmita Dnyandev Dhumal
  100 %
  36 s
 • 2
  Aditi Ashok Salve
  100 %
  51 s
 • 3
  ANKITA BANSODE
  100 %
  243 s
 • 4
  Trupti anil bawankar
  95 %
  54 s
 • 5
  Pratik shivaji Lahane
  90 %
  143.5 s
 • 6
  Pratik shivaji Lahane
  90 %
  172.83 s
 • 7
  MAyur liladhar chakole
  70 %
  117 s
 • 8
  अनुपमा राजाराम पाटील
  70 %
  190 s
 • 9
  Jivitesh Ulhas Pawar
  70 %
  354 s
 • 10
  Ss
  60 %
  96 s
0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी : समसंबंध - शब्द (भाग 4) ऑनलाईन टेस्ट क्र. 24

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

3) वरील उत्कृष्ठ विद्यार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवा.

1 / 10

सुगंध : फूल : : पाऊस : ? 

2 / 10

शाळा : मुख्याध्यापक : : वृत्तपत्र : ? 

3 / 10

कार्यालय : ऑफीस : : संकेतस्थळ : ? 

4 / 10

सायकल : मोटार : : नाव : ? 

5 / 10

फाल्गुन : होळी : : कार्तिक : ? 

6 / 10

देऊळ : हिंदू : : सिनॅगग : ? 

7 / 10

मोसंबी : ज्यूस : : गहू : ? 

8 / 10

भाषा : व्याकरण : : संगीत : ? 

9 / 10

मोर : केकारव : : भुगा : ? 

10 / 10

12 : राशी : : 27 : ? 

निकाल पाहण्यासाठी आणि लीडरबोर्डसाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.