इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – वर्गीकरण इंगजी अक्षरमाला (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट – 18

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी – वर्गीकरण – इंगजी अक्षरमाला (भाग 1) ऑनलाईन टेस्ट – 18

वर्गीकरण – इंगजी अक्षरमाला : थोडक्यात माहिती :

वर्गीकरण – इंगजी अक्षरमाला या उपघटकातील प्रश्नांत अक्षरमालेतील अक्षरे व त्यांच्या क्रमांकांची संख्या यांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात. हे प्रश्न सोडवताना पहिल्या प्रकारात दिलेल्या अक्षरांच्या पट्टीचा सुरुवातीला वापर करावा. पुरेशा सरावानंतर अक्षरांच्या पट्टीची गरज तुम्हांला भासणार नाही. या प्रकारच्या प्रश्नांत प्रत्येक अक्षराखाली संबंधित अक्षरांचे क्रमांक लिहिल्यास, त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे सुलभ होईल. या उपघटकाच्या सराव करण्यासाठी ही ऑनलाईन चाचणी सोडवून घ्यावी.

उपयुक्त माहिती :

(1) अक्षरांचा अक्षरमालेतील क्रमांक लक्षात ठेवावा.

(2) अक्षरमालेतील स्वर (Vowels) लक्षात ठेवावेत.

(3) 1 ते 50 पर्यंतच्या मूळ संख्या व 1 ते 20 पर्यंतच्या वर्गसंख्या लक्षात ठेवाव्यात.

टेस्ट सोडविण्यासाठी शुभेच्छा!

Leader board Of This Online Test

 • Pos.
  Name
  Score
  Duration
 • 1
  Aditi Ashok Salve
  86 %
  144 s
 • 2
  r
  60 %
  325 s
 • 3
  Sanskruti Shendge
  55 %
  415 s
 • 4
  25 %
  217.5 s
 • 5
  Srushti
  20 %
  35 s
0%

इ. 8 वी बुद्धिमत्ता चाचणी : वर्गीकरण - इंग्रजी अक्षरमाला (भाग 1) - ऑनलाईन टेस्ट क्र. 18

सुचना : 1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

3) वरील उत्कृष्ठ विद्यार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवा.

1 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

2 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

3 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

4 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

5 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

6 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

7 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

8 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

9 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

10 / 10

पुढील प्रत्येक प्रश्नात तीन पदांचा त्यांच्यातील सारखेपणामुळे एक गट बनतो. या गटात एक पद बसत नाही, ते ओळखा.

Question Image

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

इतर विषयांच्या ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.