घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 1) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 1)

✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा :

1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या.

2. पायरी 1 मध्ये निवडलेली रेषा, कोणत्या उत्तरआकृत्यांमध्ये त्याच स्थितीत आढळते, त्या उत्तरआकृत्या निवडा व इतर उत्तरआकृत्या वगळा.

3. प्रश्नआकृतीतील दुसरी एखादी रेषा निवडा. तिची स्थिती लक्षात घेऊन, पायरी 2 मध्ये निवडलेल्या कोणत्या उत्तरआकृतीमध्ये ती आढळते, ते शोधा.

या पायऱ्यांनुसार शोधल्यास, तुम्हांला उत्तरआकृतीपर्यंत पोहोचणे सुलभ होते.

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 1) मधील : टॉप 10 विद्यार्थ्यांची यादी

 • Pos.
  Name
  Score
  Duration
 • 1
  Himanshu
  100 %
  41 s
 • 2
  Prathmesha
  100 %
  47.76 s
 • 3
  Sanu Bhaurao Ghonmode
  100 %
  49 s
 • 4
  Manthan Rupesh karanjekar
  100 %
  51 s
 • 5
  Manvi
  100 %
  52 s
 • 6
  Dhiraj Raghunath Chaudhari
  100 %
  53 s
 • 7
  Saniya Narendra Tichkule
  100 %
  55 s
 • 8
  Bhavik
  100 %
  57 s
 • 9
  Ojaswi Funde
  100 %
  57 s
 • 10
  Astha zalke
  100 %
  60 s

प्रश्न : पुढील प्रत्येक प्रश्नात डावीकडे एक प्रश्नआकृती आहे आणि उजवीकडे चार उत्तरआकृत्या (A), (B), (C) आणि (D) दिलेल्या आहेत. यांपैकी ज्या उत्तरआकृतीत प्रश्नआकृती लपलेली आहे, अशी उत्तरआकृती निवडा.

0%

इ. 5 वी बुद्धिमत्ता चाचणी

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे. (Level 1)

सुचना : 1) सर्व 10 प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

2) एकदा निवडलेले उत्तर बदलता येणार नाही.

3) चाचणी सोडविण्यासाठी 10 मिनिटे वेळ असेल.

4) वरील टॉप-10 विद्यार्थ्यांच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवा.

1 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

2 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

3 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

4 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

5 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

6 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

7 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

8 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

9 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

10 / 10

प्रश्न : प्रश्नआकृतीत दाखविलेली आकृती कोणत्या पर्यायात लपलेली आहे, तो पर्याय निवडा.

Question Image

निकाल पाहण्यासाठी आणि लीडरबोर्डसाठी आपली सर्व माहिती इंग्रजीत अचूक लिहा.

Your score is

0%

Exit

चाचणीला Rate जरूर द्या आणि आपणास चाचणी कशी वाटली? ते नक्की सांगा. 

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.